Forbedre produktiviteten din med MS Office-hurtigtaster

  • Jul 07, 2021

MS Office er et viktig program for databrukere, uansett hva du er, en student eller en yrkesutøver som bruker det. Å lage orddokumenter, regneark og presentasjoner er hverdagsoppgave for databrukere. Derfor leter vi alle etter måter å forbedre produktiviteten. Dette kan oppnås ved å bruke hurtigtaster. I denne artikkelen skal vi diskutere nyttige hurtigtaster for MS Office, Outlook og andre applikasjoner som får deg til å bruke disse programmene som en Pro. Dette vil ikke bare spare tid, innsats, men vil hjelpe deg å jobbe som ekspert.

MS Office-hurtigtaster:

Ord / utmerke / PowerPoint / Outlook

Enkel tilgang Snarveier

Snarveier for tilkobling til eksternt skrivebord

Hvordan lage dine egne hurtigtaster

MS Word hurtigtaster

MS Word hurtigtaster
instagram story viewer
CTRL + A. Velg alt innholdet på siden
CTRL + B Fet uthevet utvalg
CTRL + C Kopier valgt tekst
CTRL + X Klipp ut valgt tekst
CTRL + N Åpne nytt / tomt dokument
CTRL + O Åpne alternativer
CTRL + P Åpne utskriftsvinduet
CTRL + F Åpne søkeboksen
CTRL + I Kursiver uthevet utvalg
CTRL + K Sett inn lenke
CTRL + U Understreket uthevet utvalg
CTRL + V Lim inn
CTRL + Y Gjør om den siste handlingen som ble utført
CTRL + Z Angre siste handling
CTRL + G Finn og erstatt alternativer
CTRL + H Finn og erstatt alternativer
CTRL + J Begrunn justering av avsnitt
CTRL + L. Juster valgt tekst eller linje til venstre
CTRL + Q Juster valgt avsnitt til venstre
CTRL + E. Juster valgt tekst eller linje til midten
CTRL + R Juster valgt tekst eller linje til høyre
CTRL + M Innrykk avsnittet
CTRL + T Hengende innrykk
CTRL + D Skriftalternativer
CTRL + SKIFT + F Endre skrift
CTRL + SKIFT +> Øk valgt skrift +1
CTRL +] Øk valgt skrift +1
CTRL + SKIFT + < Reduser valgt skrift -1
CTRL + [ Reduser valgt skrift -1
CTRL + SKIFT + * Vis eller skjul tegn som ikke er utskrevet
CTRL + VENSTRE PIL Flytt ett ord til venstre
CTRL + PIL HØYRE Flytt ett ord til høyre
CTRL + PIL OPP Gå til begynnelsen av linjen eller avsnittet
CTRL + PIL NED Gå til slutten av avsnittet
CTRL + SLETT Slett ordet til høyre for markøren
CTRL + BAKKEROM Slett ordet til venstre for markøren
CTRL + SLUTT Flytt markøren til slutten av dokumentet
CTRL + HJEM Flytt markøren til begynnelsen av dokumentet
CTRL + RUM Tilbakestill uthevet tekst til standard skrift
CTRL + 1 Enkeltromslinjer
CTRL + 2 Dobbeltrom linjer
CTRL + 5 1,5 linjeavstand
CTRL + ALT + 1 Endre tekst til overskrift 1
CTRL + ALT + 2 Endre tekst til overskrift 2
CTRL + ALT + 3 Endre tekst til overskrift 3
F1 Åpne hjelp
SKIFT + F3 Endre sak for valgt tekst
SKIFT + INSERT Lim inn
F4 Gjenta sist utførte handling (Word 2000+)
F7 Stavekontroll valgt tekst og / eller dokument
SKIFT + F7 Aktiver synonymordboken
F12 Lagre som
CTRL + S Lagre
SKIFT + F12 Lagre
ALT + SKIFT + D Sett inn gjeldende dato
ALT + SKIFT + T Sett inn gjeldende tid
CTRL + W Lukk dokumentet

Last ned som PDF

MS Excel hurtigtaster

MS Excel hurtigtaster
F2 Rediger den valgte cellen
F5 Gå til en bestemt celle
F7 Stavekontroll valgt tekst og / eller dokument
F11 Lag diagram
CTRL + SKIFT +; Angi gjeldende tid
CTRL +; Angi gjeldende dato
ALT + SKIFT + F1 Sett inn nytt regneark
SKIFT + F3 Åpne Excel-formelvinduet
SKIFT + F5 Ta opp søkeboksen
CTRL + A. Velg alt innholdet i regnearket
CTRL + B Fet uthevet utvalg
CTRL + I Kursiver uthevet utvalg
CTRL + C Kopier valgt tekst
CTRL + V Lim inn
CTRL + D Fylle
CTRL + K Sett inn lenke
CTRL + F Åpne finn og erstatt alternativer
CTRL + G Åpne valg for valg
CTRL + H Åpne finn og erstatt alternativer
CTRL + U Understreket uthevet utvalg
CTRL + Y Understrek valgt tekst
CTRL + 5 Gjennomstreket uthevet utvalg
CTRL + O Åpne alternativer
CTRL + N Åpne nytt dokument
CTRL + P Åpne dialogboksen for utskrift
CTRL + S Lagre
CTRL + Z Angre siste handling
CTRL + F Minimer nåværende vindu
CTRL + F Maksimer det valgte vinduet
CTRL + F Bytt mellom åpne arbeidsbøker / vinduer
CTRL + SIDE OPP / NED Gå mellom Excel-regneark i samme dokument
CTRL + TAB Gå mellom to eller flere åpne Excel®-filer
Alt + = Lag formel for å oppsummere alle ovennevnte celler
CTRL + ‘ Sett verdien av cellen over i gjeldende celle
CTRL + SKIFT +! Formatnummer i kommaformat
CTRL + SKIFT + $ Formater nummer i valutaformat
CTRL + SKIFT + # Formater nummer i datoformat
CTRL + SKIFT +% Formater nummer i prosentformat
CTRL + SKIFT + ^ Formater nummer i vitenskapelig format
CTRL + SKIFT + @ Formater nummer i tidsformat
CTRL + PIL HØYRE Gå til neste tekstdel
CTRL + RUM Velg hele kolonnen
SKIFT + RUM Velg hele raden
CTRL + W Lukk dokumentet

Last ned som PDF

PowerPoint-hurtigtaster

PowerPoint-hurtigtaster

Generelle PowerPoint-snarveier

Her er noen generelle hurtigtaster for å åpne, lukke og bytte mellom presentasjoner.

CTRL + N Lag en ny presentasjon
CTRL + O Åpne en eksisterende presentasjon
CTRL + S Lagre en presentasjon
F12 / ALT + F2 Åpne dialogboksen Lagre som
CTRL + W / Ctrl + F4 Lukk en presentasjon
CTRL + Q Lagre og lukk en presentasjon
CTRL + Z Angre en handling
CTRL + Y Gjør om en handling
CTRL + F2 Forhåndsvisning av utskrift
F1 Åpne Hjelp-ruten
ALT + Q Gå til "Fortell meg hva du vil gjøre" -boksen
F7 Sjekk stavemåten
ALT / F10 Slå nøkkeltips på eller av
CTRL + F1 Vis eller skjul båndet
CTRL + F Søk i en presentasjon eller bruk Finn og erstatt
ALT + F Åpne Fil-menyen
ALT + H Gå til Hjem-fanen
ALT + N Åpne Sett inn-fanen
ALT + G Åpne fanen Design
ALT + K Gå til kategorien Overganger
ALT + A. Gå til fanen Animasjoner
ALT + S Gå til kategorien Lysbildefremvisning
ALT + R Gå til kategorien Gjennomgang
ALT + W. Gå til Vis-fanen
ALT + X Gå til fanen Tillegg
ALT + Y Gå til Hjelp-fanen
CTRL + Tab Bytt mellom åpne presentasjoner

Lysbildefremvisning Tastaturhacks

F5 Start presentasjonen fra begynnelsen
SKIFT + F5 Start presentasjonen fra gjeldende lysbilde
CTRL + P Kommenter med pennverktøyet under en lysbildefremvisning
N eller SIDE NED Gå videre til neste lysbilde under en lysbildefremvisning
P eller PAGE UP Gå tilbake til forrige lysbilde under en lysbildefremvisning
B Endre skjermen til svart under en lysbildefremvisning. Trykk på B igjen for å gå tilbake til lysbildefremvisningen
FLUKT Avslutt lysbildefremvisningen

Last ned som PDF 

Hurtigtaster for Outlook

Hurtigtaster for Outlook
ALT + S Send e-posten
CTRL + C Kopier valgt tekst
CTRL + X Klipp ut valgt tekst
CTRL + P Åpne dialogboksen for utskrift
CTRL + K Komplett navn / e-post skrevet i adresselinjen
CTRL + B Fet uthevet utvalg
CTRL + I Kursiver uthevet utvalg
CTRL + U Understreket uthevet utvalg
CTRL + R Svar på en e-post
CTRL + F Videresend en e-post
CTRL + N Opprett en ny e-post
CTRL + SKIFT + A. Lag en ny avtale i kalenderen din
CTRL + SKIFT + O Åpne utboksen
CTRL + SKIFT + I Åpne innboksen
CTRL + SKIFT + K Legg til en ny oppgave
CTRL + SKIFT + C Opprett en ny kontakt
CTRL + SKIFT + J Opprett en ny journaloppføring

Last ned som PDF 

Enkel tilgang Snarveier

Enkel tilgang Snarveier

Forstørrelsestastaturgenveier

Windows-tast + + Slå på forstørrelsesglass
Windows-tast + Esc Slå av forstørrelsesglass
Windows-tast + + / - Når forstørrelsesglass er på, zoomer du inn eller ut
CTRL + ALT + Musrull Zoom inn og ut ved hjelp av rullehjulet til musen
Windows-tast + CTRL + M. Åpne forstørrelsesinnstillinger
CTRL + ALT + piltastene Panorer i retning av piltastene
CTRL + ALT + I Inverter farger
CTRL + ALT + F Bytt til fullskjermvisning
CTRL + ALT + L. Bytt til objektivvisning
CTRL + ALT + D Bytt til forankret visning
CTRL + ALT + M Sykle gjennom visningene
CTRL + ALT + R Endre størrelsen på linsen med musen
Skift + ALT + piltastene Endre størrelsen på linsen med tastaturet
CTRL + ALT + mellomrom Se raskt hele skrivebordet når du bruker fullskjermvisning

Ekstra tilgjengelighets hurtigtaster

Høyre Shift-tast i 8 sek Slå filtertastene på og av
Venstre Alt + venstre Shift + Print-skjerm Slå høy kontrast på eller av
Venstre Alt + venstre Skift + Num lock Slå musetastene på eller av
Skift-tast 5 ganger Slå Sticky Keys på eller av
Numlås i 5 sek Slå vekseltastene på eller av
Windows-tast + U Åpne Ease of Access Center
Windows-tast + CTRL + C Slå fargefiltre på eller av
Windows-tast + CTRL + N. Åpne Innstillinger for forteller
Windows-tast + CTRL + S Slå på Windows talegjenkjenning
Windows-tast + CTRL + O Slå på skjermtastaturet

Last ned som PDF 

Snarveier for tilkobling til eksternt skrivebord

Snarveier for tilkobling til eksternt skrivebord

For å gå inn i eksternt skrivebordstilkobling, må vi trykke på Win + R -> skriv ‘MSTSC’ og trykke Enter.

For å liste opp alle parametrene for Remote Desktop Connection, trykk Win + R -> skriv ‘MSTSC /?’ Og trykk Enter.

Bruke hurtigtaster under tilkobling til eksternt skrivebord

ALT + side opp Bytter mellom programmer fra venstre til høyre (tilsvarer standard skrivebordet Alt + Tab)
ALT + Side ned Bytter mellom programmer fra høyre til venstre (tilsvarer standard skrivebordet Alt + Shift + Tab)
ALT + Sett inn Sykler gjennom programmene i den rekkefølgen de ble startet (tilsvarer standard desktop Alt + Insert)
ALT + Hjem Viser Start-menyen (tilsvarer standard desktop Ctrl + Escape)
CTRL + ALT + Pause Bytter klienten mellom fullskjermmodus og vindusmodus
CTRL + ALT + Hjem Vis (eller fokuser) på tilkoblingsfeltet (i fullskjermmodus)
CTRL + ALT + slutt Åpner Windows Security-dialogboksen.
ALT + Slett Viser Windows-menyen.
CTRL + ALT + - Skjermbilde av det aktive vinduet i utklippstavlen (tilsvarer standard skrivebordsprintScreen)
CTRL + ALT + + Skjermbilde av hele eksternt skrivebord til utklippstavlen (tilsvarer standard skrivebordet Alt + PrintScreen)

Last ned som PDF 

Hvordan lage dine egne hurtigtaster

Lag dine egne hurtigtaster

Alle vil være produktive og spare enda et sekund. Å rulle over musen for å åpne programmer og lukke dem spiser også tid. Så hvorfor ikke jobbe smart med disse hurtigtastene. Den raskeste og enkleste måten å starte et program på er å bruke en hurtigtast. Du trenger ikke å huske dem, da Windows 10 lar deg lage egendefinerte snarveier for ethvert program i henhold til din bekvemmelighet.

For å lage en hurtigtastkombinasjon av et hvilket som helst kjørbart program, må du først lage en snarvei til programmet. Du kan gjøre det ved å høyreklikke på kjørbart ikon og velge 'Lag snarvei'.

Når snarveien er opprettet, 'Høyreklikk' på ikonet og velg 'Eiendommer'. Klikk i "Hurtigtast" og trykk ønsket tastetrykk-kombinasjon. Klikk ‘OK’ for å bekrefte. Din tilpassede kombinasjon må starte med Ctrl + Alt sammen med en bokstav, et tall eller en funksjonstast.

Hvis denne artikkelen viste seg å være nyttig for deg, kan du like og dele dette med kollegene dine.

For flere slike tips, triks og teknologirelaterte oppdateringer abonnerer du på Tweak Library og hvis du er mer interessert i teknologirelaterte videoer, kan du se og abonnere på vår YouTube-kanal. Du kan også nå oss videre Facebook og Pinterest.

Teachs.ru